OBJEKTIF

Objektif


  • GM1M menghayati bahawa sumbangan mereka sebagai penggerak dan pemacu keberhasilan PPPM amat diharapkan dan sangat dihargai oleh kerajaan.
  • GM1M menyedari bahawa sebagai Peneraju Masa Depan pendidikan negara, mereka diberi peluang dan ruang oleh Kerajaan untuk menyumbang idea, kreativiti, inovasi, bakat dan buah fikiran; dan
  • GM1M menjiwai bahawa jasa dan bakti mereka memberi sumbangan kepada masyarakat adalah usaha yang mulia dan dihargai.

Tujuan


Mengukuhkan perpaduan guru muda untuk bersama Kementerian Pelajaran Malaysia dalam memacu dan melaksanakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

No comments:

Post a Comment