Saturday, 26 January 2013

LIMA HASRAT PPPM

Terdapat lima hasil yang menjadi hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan ini secara menyeluruh, iaitu akses, kualiti, ekuiti, perpaduan, dan kecekapan. 

Hasil ini selaras dengan aspirasi yang diutarakan semasa Dialog Nasional, dan setanding dengan hasil yang dicapai oleh sIstem pendidikan berprestasi tinggi. Selain hasil keseluruhan sistem ini, pelan ini juga akan terus menggunakan visi Falsafah Pendidikan Kebangsaan, iaitu pendidikan seimbang sebagai aspirasi bagi setiapmurid. Kombinasi pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian, dan identiti nasional yang kukuh adalah penting dalam mempersiapkan murid untuk berjaya dan berkembang maju dalam dunia global yang semakin mencabar.

Petikan dari Laporan Awal PPPM 2013 - 2025

No comments:

Post a Comment