Saturday, 26 January 2013

GAMBARAN KESELURUHAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Pembaharuan pendidikan merupakan agenda penting setiap negara, dan Malaysia perlu mengutamakan pembangunan berterusan sistem pendidikan supaya dapat bersaing pada peringkat global.

Kajian menunjukkan pada keseluruhannya Malaysia telah mencapai kejayaan dalam tempoh 50 tahun melalui peluasan akses kepada pendidikan dan peningkatan standard terutama dari segi literasi dalam kalangan kumpulan dewasa dan pelibatan murid di sekolah. Walau bagaimanapun, apabila dilihat dengan lebih mendalam, gambarannya lebih kompleks.

Perbezaan prestasi dan keupayaan di seluruh negeri, daerah dan sekolah wujud pada hari ini. Walaupun terdapat kelompok-kelompok sekolah dan daerah yang cemerlang di seluruh negara, namun masih wujud jurang prestasi yang perlu ditangani.

# Petikan dari Laporan Awal PPPM 2013 - 2025

No comments:

Post a Comment