Monday, 28 January 2013

TIMSS DAN PISA BUKTIKAN ADA SEKOLAH KITA YANG BAIK DAN SANGAT BAIK

Walaupun prestasi Malaysia sebagai satu sistem dalam pentaksiran antarabangsa tidak sebaik yang diharapkan, analisis taburan skor mengikut sekolah menunjukkan terdapatnya sekolah yang layak untuk kajian lanjut dan replikasi (Ekshibit 3-16).

Sekolah tersebut mencapai band prestasi Baik atau Sangat Baik pada standard antarabangsa. Dalam pentaksiran TIMSS 2007, sebagai contoh, 11% sekolah berada dalam band “Sangat Baik”, sementara 30% lagi dalam band “Baik”. Dalam pentaksiran PISA 2009+, 7% sekolah berada dalam band “Baik”.

Kementerian juga mempunyai dua jenis anugerah khas bagi mengiktiraf sekolah berprestasi cemerlang, iaitu Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) dan Sekolah Kluster. Kementerian telah memilih 66 SBT di seluruh negara, yang diberi hak membuat keputusan (dan akauntabiliti) untuk mengekalkan prestasi dan membolehkan pengetua/ guru besar bagi terus meningkatkan tahap prestasi mereka (Ekshibit 3-17). Sekolah Kluster berjumlah 170 buah di seluruh negara. 

# Petikan Laporan Awal PPPM 2013-2025

No comments:

Post a Comment